Προγράμματα Σπουδών

Μάθημα Ταχείας Εκπαίδευσης Καθηγητών ΕΕΚ

Εκπαιδευτικά Βίντεο

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

1 | Πώς να εγγραφείτε
2 | Πώς να εγγραφείτε, να αποκτήσετε πρόσβαση στα μαθήματα και να τα δείτε σε άλλες γλώσσες
3 | Πώς να δείτε τα Open Badges που έχετε κερδίσει
4 | Πώς να απονείμετε ένα Open Badge (για εκπαιδευτικούς)

Εφαρμογή για Κινητά

1 | Πώς να την εγκαταστήσετε
2 | Πώς να εγγραφείτε
3 | Πώς να εγγραφείτε και να αποκτήσετε πρόσβαση στα μαθήματα
4 | Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα εμφάνισης
5 | Πώς να δείτε τα μαθήματα σε άλλη γλώσσα
6 | Πώς να δείτε τα Open Badges που έχετε κερδίσει